دراگون دن (Dragons’ Den ) يك برنامه تلويزيووني واقعيت نما است كه در آن كارآفرينان نو پا و استارت آپ ها ايده خود را به گروهي از سرمايه گذاران معرفي مي كنند تا سرمايه مورد نياز خود را براي ادامه و گسترش تجارتشان با روشهاي مختلف سرمايه گذاري دريافت نمايند. در صورتي كه محصول و ايده ارائه شده جذاب باشد سرمايه گذاران تصميم مي گيرند كه پول خود را سرمايه گذاري كنند يا نه و در انتها   در صورت موافقت كارآفرينان معامله انجام مي گيرد.

اين نوع برنامه ها از ژاپن با برنامه پول ببرها (Tigers of Money) آغاز گرديد و بعد اين ايده به كشورهاي زيادي تسري پيدا كرد.

معروفترين آنها برنامه شارك تانك در امريكا مي باشد كه از سال ۲۰۰۹ از شبكه ABC پخش شد و تا كنون ده فصل آن منتشر شده است.

در كشورهاي عربي نيز با نام العرين ساخته شده است كه به راگون دن عرب نيز معروف است.

در افغانستان هم با نام فكر و تلاش منتشر شده است.

از آنجايي كه طبق معمول جاي برنامه هاي مفيد و تاثير گذار در ايران خالي است.پيشنهاد مي كنم حتما اين برنامه را ببيند و در نوشته اي ديگر سعي مي كنم برنامه شارك تانك را باجزييات بيشتري توضيح بدهم.