زندگي نامه ايلان ماسك كارآفرين بي نظير هم عصر ما

زندگي نامه ايلان ماسك كارآفرين بي نظير هم عصر ما


شايد ما هم عصر انسانهاي بزرگي مانند اديسون و اينشتين نباشيم، اما به نظر من ايلان ماسك مي تواند به اندازه آنها و بلكه بسيار بشتر از آنها براي ما الهان بخش باشد.


كتاب زندگي نامه ايلان ماسك

نوشته: اشلي ونس

ترجمه: مريم قمري

اين كتاب در سايت ديجي مگ به صورت دنباله دار منتشر شده است و هنوز در ايران به چاپ نرسيده است.

گوگلينس چيست؟

خوب گوگلينس چيست؟ من وقتي براي اولين بار با اين واژه برخورد كردم متوجه شدم كه اين واژه براي توصيف افراد گوگلر (googler) به كار ميرود. البته تعريف واحدي براي آن پيدا نكردم به طور مثال يكي از مهندسين گوگل نوشته بود كه گوگلينس يعني كسي كه كدها را سريع مي نويسد و تمايل به كمك به ديگران دارد.

اگر شما از يك استخدام كننده در گوگل پرسيد كه دنبال چه چيزي در يك فرد متقاضي استخدام هستيد، او خواهد گفت “گوگلينس”!

“گوگلينس” يك فرد با هوش، مشاركت جو، خوشبين، متواضع و شوخ طبع است.

اما او را چطور مي توان از بين ۷۵۰۰۰ درخواست شغلي كه هر هفته براي گوگل ارسال مي شود، پيدا كرد؟

گوگل معمولاً از كاركنان خود مي خواهد تا گوگلينس ها را به سازمان معرفي كنند و در صورت استخدام موفق پاداش دريافت نمايند.

اين افراد هدفگرا بوده و به دنبال انجام پروژه ها و اتفاقات جديد هستند. تصوير بالا شماي كلي خوبي از يك گوگلينس را به نمايش درآورده است.

معرفي كتابهاي ديل كارنگي براي موفقيت در روابط

شغل مناسب INFP

تئوري انتخاب و مديريت

معرفي فيلم و سريال موفقيتي
دراگون دن (Dragons’ Den )