ایلان ماسک

تیپ شخصیتی ایلان

الگوی تمام عیار عصر ما

اگر هم عصر او نبودم به سختی می توانستم باور کنم که یک انسان می تواند چنین ظرفیتی داشته باشد.

برای مطالعه کتاب زندگی نامه او می توانید از لینک زیر دانلود کنید.