نوشته‌ها

برای‌ کسی که می خواهد شغل مورد علاقه اش را بیابد و یا به فکر تغییر شغل هست، یافتن پاسخ این سوال که “من برای چه کاری ساخته شده ام؟” بسیار سخت و دشوار به نظر میرسد. شما ممکن است در ابتدای کار با دریایی از گزینه های شغلی مختلف مواجه شوید. اما نگران نباشید آزمون ها و روشهای بسیاری هست که می تواند به شما کمک کند تا گزینه های پیش رویتان را تا حد زیادی کاهش دهید و به موفقیت شغلی مورد نظرتان دست یابید.

آزمون انتخاب شغل چیست؟

پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که ” هیچ آزمون و تستی نمی تواند این ضمانت را به شما بدهد که شغل رویایی شما و کاری که برای آن ساخته شده اید را می تواند برایتان بیابد.”

آزمونهای شغلی در سوالاتی در مورد علایق, ساختار ارزشی, مهارتهای و اهداف شما می پرسند و سپس در مورد حوزه های شغلی مناسب شما پیشنهاداتی به شما می دهند. در واقع گزینه های محدود تری را پیش روی شما قرار می دهند.

در این مقاله‌ تستهایی معرفی شده اند که به شما در انتخاب بهترین حوزه کاری و مسیر شغلی کمک می کنند.

۱- My Next Move: O*Net Interest Profiler

۲- ۱۲۳Test.com: career aptitude test

۳- What career is right for me?: career aptitude test

۴- Truity: The Big Five Personality Test

۵- MyPlan.com: various tests

۶- CareerExplorer: career test

۷- CareerFitter.com: work personality analysis

۸- Assessment.com: MAPP Career Test