گوگلينس چيست؟

خوب گوگلينس چيست؟ من وقتي براي اولين بار با اين واژه برخورد كردم متوجه شدم كه اين واژه براي توصيف افراد گوگلر (googler) به كار ميرود. البته تعريف واحدي براي آن پيدا نكردم به طور مثال يكي از مهندسين گوگل نوشته بود كه گوگلينس يعني كسي كه كدها را سريع مي نويسد و تمايل به كمك به ديگران دارد.

اگر شما از يك استخدام كننده در گوگل پرسيد كه دنبال چه چيزي در يك فرد متقاضي استخدام هستيد، او خواهد گفت “گوگلينس”!

“گوگلينس” يك فرد با هوش، مشاركت جو، خوشبين، متواضع و شوخ طبع است.

اما او را چطور مي توان از بين ۷۵۰۰۰ درخواست شغلي كه هر هفته براي گوگل ارسال مي شود، پيدا كرد؟

گوگل معمولاً از كاركنان خود مي خواهد تا گوگلينس ها را به سازمان معرفي كنند و در صورت استخدام موفق پاداش دريافت نمايند.

اين افراد هدفگرا بوده و به دنبال انجام پروژه ها و اتفاقات جديد هستند. تصوير بالا شماي كلي خوبي از يك گوگلينس را به نمايش درآورده است.