مطالب توسط fateme

«ایلان ماسک»

زندگي نامه ايلان ماسك كارآفرين بي نظير هم عصر ما شايد ما هم عصر انسانهاي بزرگي مانند اديسون و اينشتين نباشيم، اما به نظر من ايلان ماسك مي تواند به اندازه آنها و بلكه بسيار بشتر از آنها براي ما الهان بخش باشد. كتاب زندگي نامه ايلان ماسك نوشته: اشلي ونس ترجمه: مريم قمري اين […]

, ,

گوگلينس (Googleyness) چيست؟

خوب گوگلينس چيست؟ من وقتي براي اولين بار با اين واژه برخورد كردم متوجه شدم كه اين واژه براي توصيف افراد گوگلر (googler) به كار ميرود. البته تعريف واحدي براي آن پيدا نكردم به طور مثال يكي از مهندسين گوگل نوشته بود كه گوگلينس يعني كسي كه كدها را سريع مي نويسد و تمايل به […]