معرفي مهمترين كتابهاي كه براي رشد فردي و موفقيت شغلي لازم است كه چندين و چند بار مطالعه كنيد.

به جاي خواندن ده ها كتاب موفقيت ،

يك كتاب خوب را ده ها بار بخوانيد.

معرفي كليه كتابها به همراه خلاصه كتاب

با توجه به اينكه سلايق افراد در نحوه مطالعه كتابها متفاوت است و همچنين براي گرفتن نتيجه مطلوب نياز به تكرار بسيار زياد كتاب مي باشد، مي توان بعد از خواندن فيزيكي كتاب، فايل آن را به صورت PDF مطالعه و كتاب صوتي آن را چندين بار به صورت فارسي و انگليسي گوش داد.

اين امر علاوه بر افزايش تاثيرگذاري كتاب مي تواند به مهارت زبان انگليسي نيز اضافه نمايد.

متن و فايل صوتي كليه كتابها به همراه فايل PDF فارسي و انگليسي كه منطبق با يكديگر هستند براي دانلود رايگان در دسترس قرار داده شده است.